Nasi Klienci

Polska Grupa Energetyczna
PKP Informatyka
PKP Cargo
Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Ursynów
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
PKP Intercity
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Spółdzielnia Mleczarska Września
Instytut Transportu Samochodowego
Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Ochota
Państwowa Inspekcja Pracy
Instytut Kolejnictwa
ING Bank Śląski
Bisk S.A.